BLOG

Payment Services Directive II

Parlament Europejski dnia 25 listopada 2015 roku uchwalił dyrektywę, Payment Services Directive 2 (PSD 2), która znacząco zmieni rynek płatności, rozbudowuje ona kwestie poruszone w dotychczasowej dyrektywie PSD i wprowadza nowe rozwiązania. Dyrektywa weszła w życie z dniem 12 stycznia 2016 roku i od tego czasu, wszystkie państwa będące sygnatariuszami niniejszej dyrektywy, w tym Polska, […]

OpublikowaneWrzesień 22, 2017

Europejska licencja otwartego oprogramowania

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła licencję publiczną Unii Europejskiej (EUPL, ang. {{European Union Public Licence}}) w wersji 1.0 na mocy decyzji C(2006) 7108 z 9 stycznia 2007 r. Dekadę później w decyzji wykonawczej 2017/863 z dnia 18 maja 2017 r. aktualizującej licencję otwartego oprogramowania EUPL w celu dalszego ułatwienia wymiany i ponownego wykorzystywania oprogramowania opracowanego przez […]

OpublikowaneWrzesień 22, 2017

Ceny transferowe – obowiązek sprawozdawczy (interpelacja), powiadomienie CBC, formularz CIT/TP

Na początku dobra wiadomość – przypominamy, iż zgodnie z najnowszą informacją udzieloną w odpowiedzi na interpelację poselską z maja 2017 roku, podatnik,który sporządzał dokumentację za rok 2016 r., a który w nowym brzmieniu przepisów nie spełnia zarówno przesłanki wskazanej w art. 9a ust. 1 pkt 1 updop (jego przychody lub kosztyw rozumieniu przepisów o rachunkowości […]

OpublikowaneWrzesień 22, 2017

Czy przedstawiciel pośredni może odliczyć zapłacony VAT z tytułu importu?

Na to pytanie odpowiada Szef Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22 sierpnia 2017 r., sygn. DPP8.8101.23.2017.WCH. Wnioskodawca, który wystąpił o wydanie interpretacji to agencja celna, która na zlecenie swoich klientów zgłaszała towary do unijnej procedury tranzytowej i wypełniała niezbędne ku temu dokumenty. Jako tzw. przedstawiciel pośredni jest ona wraz ze zleceniodawcami solidarnie […]

OpublikowaneWrzesień 22, 2017

Od 1 stycznia 2018 r. długi wobec Skarbu Państwa staną się jawne

Od 1 stycznia 2018 r. ma zacząć funkcjonować Rejestr Należności Publicznoprawnych, prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w którym znaleźć będzie można informacje nt. zaległości w płaceniu podatków, ceł i mandatów skarbowych. W Rejestrze nie znajdą się informacje o długach w ZUS.

OpublikowaneWrzesień 12, 2017