BLOG

Zmiany w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Obok Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z dniem 1 stycznia, weszła w życie  znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na  szczególną uwagę zasługują nowe regulacje dotyczące wyższej kwoty wolnej od podatku i działalności twórczej.

OpublikowaneLuty 14, 2018

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Od 1 stycznia w życie weszły liczne zmiany w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze z nich, m.in. dotyczące wyodrębnienia źródeł przychodu, jednorazowej amortyzacji środków trwałych czy podatkowych grup kapitałowych.

OpublikowaneLuty 14, 2018

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

27 listopada weszła w życie znowelizowana Ordynacja podatkowa, wprowadza ona  zmiany, w dotychczas obowiązujących przepisach, w zakresie dowodów w postępowaniu podatkowym, wyłączenia stosowania przepisów tajemnicy skarbowej i zaświadczeń.

OpublikowaneLuty 14, 2018

Komisja Europejska zapowiada rewolucję w VAT

Komisja Europejska przedstawiła swoją propozycję gruntownej reformy unijnego systemu VAT. Głównym wnioskiem płynącym z przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji jest to, że firma z danego kraju UE, która sprzeda towar do innego kraju UE, rozliczy podatek w swoim kraju, ale według zagranicznej stawki. Taki system opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych będzie obowiązywać przedsiębiorców we wszystkich państwach unijnych.

OpublikowaneLuty 14, 2018

Kary za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Świadomość tego, za jakie naruszenia przepisów o ochronie danych były w ostatnich latach w Europie nakładane kary oraz jakie praktyki zasadniczo były oceniane negatywnie, pomoże uniknąć naruszeń, a co za tym idzie – sankcji. W ostatnich miesiącach dość intensywnie jesteśmy „straszeni” zapisami dotyczącymi kar za naruszenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z […]

OpublikowaneLuty 14, 2018