AaaS

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami to dla firm duże wyzwanie. Zmiany, które weszły w życie 01 stycznia 2015r. umożliwiają rejestrację zewnętrznego podmiotu jako Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Firmy, w których ABI już funkcjonował, zobowiązanane były do rejestracji ABI do 30 czerwca 2015 roku.

Rafał Malujda - Kancelaria Radcy Prawnego umożliwia odciążenie przedsiębiorców w tym zakresie. Poza przygotowaniem pełnej dokumentacji składającej się na dokumentację przetwarzania danych osobowych (m.in. Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym), oferujemy „AaaS - ABI as a Service”, gdzie kancelaria może pełnić rolę ABI, na co składają się m.in. następujące usługi:

aktualizacja i korekta całej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych

zapewnianie stałej zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowyc

nadzór i weryfikacja przestrzegania wewnętrznej dokumentacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

zapewnianie zapoznania pracowników z przepisami o ochronie danych osobowych

reprezentacja przed GIODO oraz podmiotami trzecimi w zakresie problemów związanych z przepisami o ochronie danych osobowych

opiniowanie umów i propozycje odpowiednich zapisów w zakresie ochrony danych osobowych

prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych

AaaS (ABI as a Service) już od
500,00netto/mies.
Pozwól Twojej firmie skupić się na wątkach biznesowych!