BLOG

Kopiowanie cudzego kodu źródłowego w świetle orzecznictwa

– Rozpoczęliśmy współpracę z magazynem IT WIZ – nowoczesnym piśmie o IT i biznesie. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z pierwszym artykułem autorstwa mec. Rafała Malujdy na temat procesowych aspektów naruszenia cudzego kodu źródłowego, co jest elementem nie do przecenienia w postępowaniach sądowych w tym zakresie. Artykuł jest dostępny tutaj -> http://goo.gl/RB5Ssg […]

Opublikowane19 września, 2014

Wiążące reguły korporacyjne przetwarzania danych osobowychtest

W 2013 roku wprowadzono wiążące reguły korporacyjne (BCR) dla przetwarzających, którymi są wewnętrzne kodeksy postępowania dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych mające na celu zapewnienie, że przekazywanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej przez przetwarzającego, który działa w imieniu swoich klientów i wedle ich instrukcji, będzie odbywało się zgodnie z przepisami UE o ochronie danych.

Opublikowane18 stycznia, 2014

Prawne aspekty oprogramowania open source

Oprogramowanie określane mianem Open Source, czyli tzw. otwarte oprogramowanie, to element szerszej kategorii tzw. wolnego i otwartego oprogramowania (z ang. Free/Libre Open Source Software, w skrócie FLOSS) – oprogramowania licencjonowanego na szczególnych

Opublikowane18 stycznia, 2014

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Sąd Najwyższy rozstrzygnął w bieżącym miesiącu ciekawą sprawą, dotyczącą zakresu odpowiedzialności organizatora turystyki. Często zdarza się, że

Opublikowane12 grudnia, 2012

Projekt zmian do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pojawił się projekt zmian do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a dokładniej projekt założeń do projektu ustawy zmieniającej

Opublikowane12 grudnia, 2012