BLOG

Ramy prawne polityki spójności 2014 – 2020

W dniu 17 grudnia 2013 r. został ostatecznie zakończony w UE proces legislacyjny, którego celem było ustanowienie nowych unijnych regulacji prawnych mających dotyczyć zasad programowania, finansowania i realizacji unijnej polityki spójności w latach 2014-2020.

Opublikowane1 marca, 2014

Rozporządzenie ogólne dotyczące polityki spójności 2014 – 2020

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz

Opublikowane15 stycznia, 2014

Zmiany w Kodeksie Pracy

W dniu dzisiejszym weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy, która została opublikowana 15 czerwca 2010r. (Dziennik Ustaw nr 105). Nowelizacja wprowadza

Opublikowane12 grudnia, 2012

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

  Sąd Najwyższy rozstrzygnął w bieżącym miesiącu ciekawą sprawą, dotyczącą zakresu odpowiedzialności organizatora turystyki. Często zdarza się, że wycieczka nie została zorganizowana jak należy i nasz wymarzony urlop zamienia się w koszmar. Wspaniale prezentujący się na

Opublikowane12 grudnia, 2012