Bisher hatten wir das Vergnügen zusammenzuarbeiten, unter anderem mit:

Paweł Sala
Konrad Frontczak
Andrzej Podlasiński
Grzegorz Woźniak
Prof. Zbigniew Pietrzykowski
Joanna Niemcewicz
Paweł Pawłaszek
Katarzyna Witkowska
Artur Kubiak

Partners

Centrum innowacji Akademii Morskiej gmaa Netcamp Klaster Morski Klaster it Royse law Busacco Technopark Pomerania