Uporządkowanie kwestii danych osobowych w firmie i urzędzie

Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (GDPR / RODO), które wejdzie w życie w maju 2018 roku wprowadza rewolucję w systemie ochrony danych osobowych i będzie bezpośrednio stosowane w polskim porządku prawnym, bez konieczności implementowania go ustawą. Jedną z zasadniczych i najbardziej rewolucyjnych zmian wprowadzanych przez RODO jest przyznanie organom publicznym kontrolującym przetwarzanie danych osobowych w państwach członkowskich (w Polsce GIODO) prawa do nakładania wysokich kar pieniężnych na przedsiębiorstwa nie przestrzegające przepisów RODO. Najsurowsze kary będą mogły sięgać nawet 4% światowego obrotu przedsiębiorstwa (jednak nie więcej niż 20 mln EUR).

Szczegóły