[25.12.2014r.!] – nowe zasady sprzedaży przez Internet

Przypominamy, iż 25 grudnia 2014r. wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta.
Zmienią się zasady dotyczące sprzedaży przez internet, na pokazach, prezentacjach, a także w sklepach tradycyjnych.

Najważniejsze zmiany, o których powinni pamiętać e-sprzedawcy, to:
– wydłużenie czasu na odstąpienie kupującego od umowy zawartej przez internet (czyli na odległość) oraz na pokazie (czyli poza lokalem przedsiębiorstwa) z 10 do 14 dni;
– uregulowanie kwestii kosztów odesłania towaru; w sytuacji rezygnacji z zakupów to konsument poniesie koszty odesłania towaru, a sprzedawca zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany;
– zapłata za zmniejszenie wartości towaru – konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym, a jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie; gdyby jednak tak się stało, a potem chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru;
– jasne terminy zwrotu kosztów zakupu – jeśli konsument zrezygnował z e-zakupów i wysłał oświadczenie, to sprzedawca będzie miał prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za rzecz oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania;
– zakaz dodatkowych kosztów – za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu; dodatkowa opłata – np. za płatność kartą – nie może być wyższa od prowizji, którą uiści w związku z tym sprzedawca.

Ze względu na zalew informacji w tym zakresie, Rafał Malujda – Kanclearia Radcy Prawnego, opublikuje w drugiej połowie listopada 2014r. syntetyczną informację, jak szybko i bezpiecznie przygotować się do nowych przepisów.

Jednocześnie zachęcamy do odwiedzania nowego serwisu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które zostało poświęcone temu zagadnieniu. Serwis zlokalizowany jest pod adresem http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/.