BLOG

Dostęp do służbowej poczty e-mail pracownika – jakie w tym zakresie uprawnienia posiada pracodawca?

Dla wielu pracodawców tytułowe pytanie może zabrzmieć osobliwie, aczkolwiek jest jak najbardziej uzasadnione i ma bardziej retoryczny charakter. Prawdą jest bowiem, że pracodawca jest właścicielem (licencjobiorcą, użytkownikiem itp.) narzędzi, z których korzysta jego organizacja i powinien móc sprawować nad nimi kontrolę, poza tym treść informacji przetwarzanych przez pracowników jest dla niego istotna z perspektywy biznesowej. […]

Opublikowane7 listopada, 2022

Spory o domenę internetową i znaki towarowe: przegląd orzecznictwa 2020-2022

Posiadanie domeny internetowej to nieodłączny składnik każdego przedsiębiorstwa, pozwalający budować rozpoznawalność i tym samym znaczenie marki na rynku. W szczególności jest to istotne dla tych przedsiębiorców, którzy koncentrują swoją bieżącą działalność gospodarczą na oferowaniu towarów i usług w Internecie. Truizm, jednak w biznesie jak w życiu – nie zawsze wszystko biegnie zgodnie z planem. Jedną z […]

Opublikowane7 listopada, 2022

Biznesowa ocena ryzyka – efekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Dnia 13 października 2022 r. weszły w życie istotne zmiany w Kodeksie spółek handlowych (dalej: „KSH”). O przegląd tych zmian pokusił się nasz kancelaryjny kolega apl. radc. Michał Małas – zachęcamy do obejrzenia przygotowanego przez niego materiału w formie krótkiego filmiku https://www.youtube.com/watch?v=ypO4qHbOUeg&t=16s. W niniejszym artykule chcemy jednak pochylić się bardziej szczegółowo nad jedną, konkretną zmianą, […]

Opublikowane3 listopada, 2022

Rzecz o nietypowych roszczeniach banków w sprawach CHF

CZYLI ROSZCZENIA BANKÓW O „WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU” I O PRAWIE ZATRZYMANIA W SPRAWACH FRANKOWYCH W dotychczasowej praktyce kancelaryjnej zetknęliśmy się z kilkoma wątpliwymi procederami banków w sprawach o unieważnienie umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty CHF. Jednym z nich jest równoległe pozywanie przez banki kredytobiorców, którzy wnieśli do sądu pozew o unieważnienie […]

Opublikowane3 listopada, 2022

Nowy wyrok dot. RODO – czy można w firmie stosować biometrię jako mechanizm uwierzytelniania lub przyspieszający operacje?

Ciekawy wyrok dotyczący RODO, który dotyczył jednostki oświatowej, ale może mieć swoje pozytywne konsekwencje również w innych obszarach! Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, [dalej jako: „PUODO”], w dniu 18 lutego 2020 roku wydał decyzję stwierdzającą naruszenie ochrony danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Gdańsku, [dalej jako: „Szkoła”]. Zgodnie z treścią wspomnianej decyzji, Szkoła, […]

Opublikowane23 lutego, 2021