#Brexitowe informacje_vol_1: „Unijne” znaki towarowe po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE

W związku z faktem, iż nasi Klienci działają również na rynku w Wielkiej Brytanii, począwszy od lutego 2020 roku będziemy publikować istotne informacje związane z przygotowaniami do opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Informacje będziemy publikować mając na uwadze tworzone w tym zakresie na bieżąco przepisy – zarówno w Wielkiej Brytanii jak i na poziomie Unii Europejskiej.

Wiemy już dużo o losie tzw. „unijnych” znaków towarowych, dlatego niniejszy cykl zaczynamy właśnie od nich.

Od 1 stycznia 2021 r. „unijne znaki towarowe” (tzw. „EUTM”) – czyli znaki, które za pomocą jednego zgłoszenia chronimy na terytorium całej UE – nie będą już chronić znaków towarowych w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z przepisami dot. „Brexitu”, z dniem 1 stycznia 2021 r. angielski Urząd ds. Własności Intelektualnej (IPO) „utworzy” w systemie porównywalny brytyjski znak towarowy dla wszystkich posiadaczy praw z istniejącym unijnym znakiem towarowym. Istniejące EUTM nadal będą chronić znaki towarowe w państwach członkowskich UE. Przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii mogą nadal składać wnioski do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej o EUTM. Nie będzie żadnych zmian w znakach towarowych zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. W przypadku nierozstrzygniętych zgłoszeń EUTM, można złożyć wniosek o rejestrację porównywalnego brytyjskiego znaku towarowego w ciągu 9 miesięcy po 1 stycznia 2021 r. z zachowaniem wcześniejszej daty zgłoszenia EUTM.

Każde z tych trochę „na nowo” wpisanych praw w Wielkiej Brytanii powinno:

Jeśli wniosek EUTM jest nadal rozpatrywany w dniu 1 stycznia 2021 r., będzie można:

W przypadku ubiegania się o rejestrację porównywalnego brytyjskiego znaku towarowego, zgłoszenie musi:

Jeśli szczegóły zgłoszenia nie są zgodne z danymi odpowiedniego zgłoszenia EUTM, wówczas nie można ubiegać się o wcześniejsze daty zgłoszenia UE lub daty pierwszeństwa.

Zachowanie istniejących dat ważności i starszeństwa w porównywalnych brytyjskich znakach towarowych nastąpi automatycznie. Proces składania wniosków w Wielkiej Brytanii zapewni sposób rejestrowania dat ważności i starszeństwa dla wniosków odpowiadających nierozstrzygniętym wnioskom EUTM złożonym w ciągu 9 miesięcy po 31 grudnia 2020 r.

W przypadku braku chęci skorzystania z nowego prawa, można zrezygnować z jego posiadania. W momencie rezygnacji, porównywalne prawo będzie traktowane tak, jakby nigdy nie było składane ani rejestrowane zgodnie z prawem brytyjskim. Nie można skorzystać z prawa rezygnacji, jeśli skorzystano z porównywalnego prawa brytyjskiego w Wielkiej Brytanii. Dotyczy to również:

 

Po utworzeniu porównywalnego brytyjskiego znaku towarowego będzie obowiązywać osobna opłata za przedłużenie dla każdego porównywalnego brytyjskiego znaku towarowego i istniejącego EUTM. Opłaty należy uiścić osobno na rzecz IPO i EUIPO.

W przypadku gdy porównywalny znak towarowy w Wielkiej Brytanii wygasa w ciągu 6 miesięcy po 1 stycznia 2021 r., IPO nie zdoła wystosować standardowego przypomnienia o przedłużeniu przed datą wygaśnięcia. Przypomnienie o odnowieniu zostanie wysłane w faktycznej dacie wygaśnięcia lub tak szybko, jak to możliwe po tej dacie. Przypomnienie poinformuje o wygaśnięciu porównywalnego brytyjskiego znaku towarowego. Od momentu przypomnienia przysługują kolejne 6 miesięcy od daty listu na odnowienie prawa. Ta procedura jest równoznaczna z przedłużeniem prawa po upływie jego daty wygaśnięcia.

Spóźnione przedłużenie porównywalnych brytyjskich znaków towarowych, które wygasły w ciągu 6 miesięcy po 1 stycznia 2021 r., nie będzie podlegało dodatkowej opłacie za przedłużenie. Należy wówczas jedynie uiścić standardową opłatę za przedłużenie w Wielkiej Brytanii obliczoną na podstawie liczby klas zachowanych w porównywalnym brytyjskim znaku towarowym. Jeżeli porównywalne prawo brytyjskie nie zostanie odnowione, zostanie usunięte z rejestru, ale może zostać przywrócone w późniejszym terminie zgodnie z obowiązującym prawem brytyjskim.

W przypadku, gdy data przedłużenia EUTM przypada po 1 stycznia 2021 r., wcześniejsza płatność opłaty za przedłużenie w EUIPO przed 1 stycznia 2021 r. nie będzie miała wpływu na porównywalny brytyjski znak towarowy. Porównywalny znak towarowy w Wielkiej Brytanii z 10-letnią datą przedłużenia przypadającą w dowolnym momencie po 1 stycznia 2021 r. będzie podlegał działaniu i opłatom za przedłużenie w Wielkiej Brytanii. Jest to niezależne od tego, czy nastąpiło przed 1 stycznia 2021 r.

Źródło: https://www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks#contents