covid19

Szanowni Państwo,

W tym miejscu będziemy zbierać dla Państwa informacje dotyczące przepisów związanych z pandemią COVID-19.

 

I. Przepisy i ich daty wejścia w życie:

1.Ustawa  z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 8 marca 2020r.  (dalej: „Ustawa COVID-19”).

2.Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – 31 marca 2020r. (dalej: „Ustawa COVID-19 Zmiany 1”).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2– 18 kwietnia 2020 r. (dalej: „Ustawa COVID-19 Zmiany 2”).

4. Ustawa z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2 – 16 maja 2020r. (dalej: „Ustawa COVID-19 Zmiany 3).

II. Informatory do pobrania:

[RMLO]_Informator_COVID_19_część I_executive summary_ENG

[RMLO]_Informator_COVID_część_I_II_aktualizacja_2.0

[RMLO]_Informator_COVID_19_część III_suplement

[RMLO]_Informator_COVID_19_zmiany przepisów_3.0

III. Definicja Mikro, Małego i Średniego Przedsiębiorcy: