covid19

Szanowni Państwo,

W tym miejscu będziemy zbierać dla Państwa informacje dotyczące przepisów związanych z pandemią COVID-19.

I. Przepisy i ich daty wejścia w życie:

  1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 8 marca 2020r. (dalej: „Ustawa COVID-19”), dostępna pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf
  1. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – 31 marca 2020r.(dalej: „Ustawa COVID-19 Zmiany 1”), zwana również: „Tarczą Antykryzysową”, dostępna pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/U/D20200568Lj.pdf
  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – 18 kwietnia 2020 r.(dalej: „Ustawa COVID-19 Zmiany 2”), zwana również: „Tarczą Antykryzysową 2.0”, dostępna pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/U/D20200695Lj.pdf
  1. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r.o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2 – 16 maja 2020r. (dalej: „Ustawa COVID-19 Zmiany 3), zwana również: „Tarczą Antykryzysową 3.0”, dostępna pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000875/U/D20200875Lj.pdf
  1. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – 24 czerwca 2020 r. (dalej: „Ustawa COVID-19 Zmiany 4), zwana również: „Tarczą Antykryzysową 4.0”, dostępna pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001086/U/D20201086Lj.pdf
  1. Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – 1 października 2020 r. (dalej: „Ustawa COVID-19 Zmiany 5), zwana również: „Tarczą Antykryzysową 5.0”, dostępna pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001639/O/D20201639.pdf
  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – druk nr 704, obecnie, po poprawkach Senatu, projekt będzie ponownie procedowany w Sejmie – Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (dalej: „Ustawa COVID-19 Zmiany 6), zwany również: „Tarczą Antykryzysową 6.0”, dostępny pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=704#xd_co_f=MTA0NDk5NjUtZDFkOC00MmE0LTgyOWEtNjJkZmQxOGViYWNm~
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 – 29 listopada 2020 r. (dalej: ustawa nowelizująca), dostępna pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002112/O/D20202112.pdf

II. Informatory do pobrania:

[RMLO]_Newsletter_sprawy pracownicze

[RMLO]_Informator_COVID_19_część I_executive summary_ENG

[RMLO]_Informator_COVID_część_I_II_aktualizacja_2.0

[RMLO]_Informator_COVID_19_część III_suplement

[RMLO]_Informator_COVID_19_zmiany przepisów_3.0

III. Definicja Mikro, Małego i Średniego Przedsiębiorcy: