Facebook – odwołaj się od decyzji portalu poprzez serwis gov.pl?

Przypominamy, iż w serwisie prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji [TUTAJ] aktywna jest usługa – „Odwołaj się od decyzji portalu”.

Zgodnie z opisem, usługa dotyczy zgłoszeń związanych z działaniami jedynie portalu Facebook, szczególnie w przypadku gdy portal społecznościowy zablokował twoje konto lub usunął wpisy na profilu, a reklamacja nie poskutkowała. W takim przypadku Ministerstwo Cyfryzacji pomoże złożyć odwołanie.

Kto może się odwołać? Każdy, kto ukończył 18 lat, ma konto (profil) na portalu społecznościowym, jest autorem usuniętej treści lub posiadaczem zablokowanego konta. Z usługi można skorzystać tylko wtedy, gdy są spełnione następujące warunki: usunięte treści – zdaniem zgłaszającego – były zgodne z regulaminem portalu lub ze standardem przyjętym przez społeczność tego portalu, portal odrzucił  skargę dotyczącą usunięcia treści lub blokady konta albo nie udzielił na tę skargę odpowiedzi w ciągu 72 godzin.

Usługa jest bezpłatna, odpowiedź portalu społecznościowego można otrzymać na adres e-mail podany w zgłoszeniu – jeżeli jednak portal nie odpowie na wniosek w ciągu 30 dni, zgłoszenie zostanie automatycznie zamknięte.

Pamiętać więc należy, iż  odwołanie nie może być skutecznie złożone, jeżeli dotyczy zablokowania konta wynikającego z naruszenia postanowień Regulaminu FB.  Zgodnie z tym Regulaminem, zablokowanie konta Użytkownikowi konta na FB następuje w przypadkach opisanych w sekcji 3 pkt 2 Regulaminu. Zgodnie z tymi zapisami, Użytkownik zobowiązuje się nie angażować w czynności opisane poniżej (ani nie ułatwiać innym i nie wspierać innych w podejmowaniu takich czynności):

-> Użytkownik nie może wykorzystywać produktów Facebooka do wykonywania czynności ani udostępniania treści, które naruszają niniejszy Regulamin, Standardy społeczności oraz pozostałe regulaminy i zasady mające zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Facebooka; są niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, dyskryminujące lub oszukańcze;naruszają prawa innej osoby, w tym jej prawa własności intelektualnej;

-> Użytkownik nie może wysyłać wirusów czy złośliwego kodu ani podejmować działań, które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie czy pogorszyć wygląd naszych produktów;

-> Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu ani gromadzić danych z naszych produktów sposobem zautomatyzowanym (bez naszej uprzedniej zgody) ani próbować uzyskiwać dostęp do danych, do których nie pozyskał zgody na dostęp.

Przydatne linki:

->  informacje na temat okoliczności uzasadniających blokadę konta przez FB, m.in. naruszenie postanowień Regulaminu oraz Standardów Społeczności na FB

-> informacja dotycząca możliwości złożenia odwołania do FB odnośnie decyzji o zablokowaniu konta

-> formularz zgłoszeniowy odwołania.