Nowy Wspólny System Segregacji Odpadów – nowe obowiązki dla Gmin

W dniu 01 lipca 2017 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia  2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju.

Od tego czasu odpady komunalne będą zbierane w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się:

 

Podstawowe obowiązki wynikające z nowej regulacji przypadną Gminom, które powinny zapewnić na terenach przeznaczonych do użytku publicznego możliwość selektywnej zbiórki odpadów zgodnie ze Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów. Pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów ich przetwarzania. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat.

 

Ważna informacja! Obecnie obowiązujące umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które będą jeszcze obowiązywały w dniu wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, zachowują swoją ważność do czasu, na który zostały zawarte, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Więcej informacji: http://naszesmieci.mos.gov.pl/wspolny-system-segregacji.

Karolina Węgrzyn, radca prawny