Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa

Kancelaria została założona w 2009 roku przez Rafała Malujdę, radcę prawnego. Główne obszary jej specjalizacji to ICT i prawo własności intelektualnej, transfer technologii oraz sektor morski / prawo transportowe. Oferujemy naszym klientom pomoc zespołu prawników i doradców podatkowych. Wiemy, jak poprowadzić Twoją sprawę, w każdym miejscu na świecie, ponieważ współpracujemy z wieloma prawnikami i kancelariami, także za granicą.

Rafał Malujda

radca prawny, LL.M. (Rostock), rzecznik patentowy, audytor wiodący systemu ISO 27001

 

Rafał Malujda – radca prawny i rzecznik patentowy, specjalista w branży IT i sektorze morskim. Na co dzień zarządza kancelarią malujda.pl w Polsce oraz prowadzi biuro w Niemczech. Współautor Poradnika dla instytucji badawczo-rozwojowych, członek sieci prawnej fsfe.org. Pełni funkcję rzecznika patentowego Akademii Morskiej w Szczecinie, jest członkiem grupy roboczej w ramach Zespołu ds. innowacyjnych technologii morskich oraz ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0. przy Ministerstwie Rozwoju, a także członkiem zarządu Klastra IT. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego zarządzania przedsiębiorstwem w Rostocku (Niemcy) oraz kursu prawa angielskiego Uniwersytetu Cambridge. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii i prawie ochrony danych osobowych. Szczególną rolę w jego praktyce odgrywa obsługa projektów cloudowych, w tym w obszarze przetwarzania danych publicznych usług medycznych czy finansowych, licencjonowanie oprogramowania (w tym open source) oraz opracowywanie kontraktów w projektach realizowanych w metodykach zwinnych (agile). Doradca dla przedsiębiorców i osób z Polski, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w Niemczech oraz inwestorów z Niemiec, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce.

Agnieszka Marciniak

radca prawny, audytor wiodący systemu ISO 27001

Agnieszka Marciniak ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie zaczęła zdobywać pierwsze doświadczenie prawnicze działając w studenckiej poradni prawnej. Doświadczenie zdobywała także praktykując w szczecińskich kancelariach radcowskich i adwokackich. Od października 2020r. wykonuje zawód radcy prawnego. Z kancelarią związana od listopada 2015 r. Agnieszka specjalizuje się w ochronie danych osobowych przeprowadzając audyty i wdrożenia w sektorze prywatnym i publicznym, a także pełniąc funkcję inspektora ochrony danych. W kręgu jej zawodowych zainteresowań leży także szeroko rozumiane prawo cywilne materialne i procesowe, prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek handlowych, prawo pomocy publicznej, e-commerce i prawo konsumenckie. Agnieszka wspomaga również klientów kancelarii w bieżącej obsłudze z zakresu prawa korporacyjnego. Włada biegle językiem angielskim, co pozwala jej na obsługę prawną klientów zagranicznych oraz na wsparcie klientów polskich za granicą.

Michał Małas

radca prawny

Michał Małas ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w trakcie których zdobywał pierwsze doświadczenie prawnicze, działając przez 2 lata w studenckiej poradni prawnej, a także odbywając praktykę we wrocławskiej kancelarii radcowskiej oraz w Biurze Powiatowego Rzecznik Praw Konsumentów we Wrocławiu. Z Kancelarią związany od października 2019 r.  W 2023 roku ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych. Na co dzień w pracy zajmuje się problematyką danych osobowych, wspiera również klientów Kancelarii w postępowaniach związanych z uzyskaniem praw wyłącznych (znaki towarowe, patenty) oraz postępowaniach sądowych.

Joanna Lesiecka

radca prawny

Joanna posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów prywatnych i publicznych, w tym branży IT. Jej wnikliwość w rozpatrywanych przypadkach jest gwarancją wysokiej jakości doradztwa.

DR JAKUB CHWALBA

Of Counsel

Radca prawny zajmujący się w praktyce prawem własności intelektualnej, prawem prasowym i prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji w branży IT. Pracuje jednocześnie Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego a także studia doktoranckie na WPiA UJ. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, ze specjalnością prawo własności intelektualnej. Za pracę doktorską otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (2015 r.), na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej w kategorii praca doktorska. Autor monografii pt. „Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego” oraz innych publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa prasowego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Praw Pisarzy i Artystów ALAI. Z Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa współpracuje w charakterze Of Counsel.

Mirosław Jońca

radca prawny

Mirosław Jońca jest radcą prawnym z ogromnym doświadczeniem w prawie pracy i prawach socjalnych oraz procedurach. Doradza także w postępowaniach podatkowych i administracyjnych, w szczególności związanych z procedurami administracyjnymi dotyczącymi nieruchomości.

Edyta Możdżyńska

audytor finansowy / ekspert ds. rachunkowości

Edyta jest audytorem finansowym / ekspertem ds. rachunkowości i jednocześnie głównym księgowym z ponad 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym i rachunkowości. Specjalizuje się głównie w sektorach gospodarki morskiej, nowych technologii i odnawialnych sektorach, w tym w stosunkach międzynarodowych.

Pani Mecenas posiada wieloletnie doświadczenie obsłudze jednostek samorządowych i klientów biznesowych. Obecnie jednym z jej obszarów specjalizacji jest prawo oświatowe, gdzie szybkość i trafność rekomendacji ma istotne znaczenie.