Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa

Kancelaria została założona w 2009 roku przez Rafała Malujdę, radcę prawnego. Główne obszary jej specjalizacji to ICT  i prawo własności intelektualnej, transfer technologii oraz sektor morski / prawo transportowe. Oferujemy naszym klientom pomoc zespołu prawników i doradców podatkowych. Wiemy, jak poprowadzić Twoją sprawę, w każdym miejscu na świecie, ponieważ współpracujemy z wieloma prawnikami i kancelariami, także za granicą.

Rafał Malujda

radca prawny, LL.M. (Rostock), rzecznik patentowy

Rafał Malujda – radca prawny i rzecznik patentowy, specjalista w branży IT i sektorze morskim. Na co dzień zarządza kancelarią malujda.pl w Polsce oraz prowadzi działalność jako Unternehmensberater w Niemczech. Współautor Poradnika dla instytucji badawczo-rozwojowych, członek sieci prawnej fsfe.org. Pełni funkcję rzecznika patentowego Akademii Morskiej w Szczecinie, jest członkiem grupy roboczej w ramach Zespołu ds. innowacyjnych technologii morskich oraz ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0. przy Ministerstwie Rozwoju, a także członkiem zarządu Klastra IT. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego zarządzania przedsiębiorstwem w Rostocku (Niemcy) oraz kursu prawa angielskiego Uniwersytetu Cambridge. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii i prawie ochrony danych osobowych. Szczególną rolę w jego praktyce odgrywa obsługa projektów cloudowych, w tym w obszarze przetwarzania danych publicznych usług medycznych czy finansowych, licencjonowanie oprogramowania (w tym open source) oraz opracowywanie kontraktów w projektach realizowanych w metodykach zwinnych (agile). Doradca dla przedsiębiorców i osób z Polski, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w Niemczech oraz inwestorów z Niemiec, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce.

Agnieszka Marciniak

radca prawny

Agnieszka Marciniak ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie zaczęła zdobywać pierwsze doświadczenie prawnicze działając w studenckiej poradni prawnej. Doświadczenie zdobywała także praktykując w szczecińskich kancelariach radcowskich i adwokackich. Od października 2020r. wykonuje zawód radcy prawnego. Z kancelarią związana od listopada 2015 r. Agnieszka specjalizuje się w ochronie danych osobowych przeprowadzając audyty i wdrożenia w sektorze prywatnym i publicznym, a także pełniąc funkcję inspektora ochrony danych. W kręgu jej zawodowych zainteresowań leży także szeroko rozumiane prawo cywilne materialne i procesowe, prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek handlowych, prawo pomocy publicznej, e-commerce i prawo konsumenckie. Agnieszka wspomaga również klientów kancelarii w bieżącej obsłudze z zakresu prawa korporacyjnego. Włada biegle językiem angielskim, co pozwala jej na obsługę prawną klientów zagranicznych oraz na wsparcie klientów polskich za granicą.

Mirosław Jońca

radca prawny

Mirosław Jońca jest radcą prawnym z ogromnym doświadczeniem w prawie pracy i prawach socjalnych oraz procedurach. Doradza także w postępowaniach podatkowych i administracyjnych, w szczególności związanych z procedurami administracyjnymi dotyczącymi nieruchomości.

DR JAKUB CHWALBA

Of Counsel

Radca prawny zajmujący się w praktyce prawem własności intelektualnej, prawem prasowym i prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji w branży IT. Pracuje jednocześnie Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego a także studia doktoranckie na WPiA UJ. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, ze specjalnością prawo własności intelektualnej. Za pracę doktorską otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (2015 r.), na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej w kategorii praca doktorska. Autor monografii pt. „Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego” oraz innych publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa prasowego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Praw Pisarzy i Artystów ALAI. Z Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa współpracuje w charakterze Of Counsel.

Maciej Lis

aplikant radcowski

Maciej Lis ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, podczas których był nagradzany stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla najlepszych studentów. Podczas studiów zaczął zdobywać doświadczenie prawnicze odbywając praktyki zarówno w kancelariach prawnych jak i w podmiotach publicznych. Po ukończeniu IV roku studiów rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta Szczecin, w którym zajmował się szeroko rozumianą obsługą inwestycji prowadzonych przez gminę. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, w szczególności prawie kontraktowym, prawie zamówień publicznych, w tym zamówień z udziałem funduszy europejskich. W pracy w kancelarii zajmuje się także ochroną danych osobowych, w tym pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych w sektorze publicznym. Do kręgu jego zainteresowań zalicza się także kryminologia oraz kryminalistyka, czego efektem jest opublikowanie, w tym zakresie, autorskich artykułów naukowych.

Michał Małas

aplikant radcowski

Michał Małas ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w trakcie których zdobywał pierwsze doświadczenie prawnicze, działając przez 2 lata w studenckiej poradni prawnej, a także odbywając praktykę we wrocławskiej kancelarii radcowskiej oraz w Biurze Powiatowego Rzecznik Praw Konsumentów we Wrocławiu. Z Kancelarią związany od października 2019 r.  Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Na co dzień w pracy zajmuje się problematyką danych osobowych, wspiera również klientów Kancelarii w postępowaniach związanych z uzyskaniem praw wyłącznych (znaki towarowe, patenty) oraz postępowaniach sądowych.

Izabela Tutur - Dudek

aplikant radcowski

Izabela Tutur – Dudek ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie studiów odbyła rok nauki na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Rostoku (Niemcy) w ramach programu Erasmus. Następnie rozwijała wiedzę w tematyce zarządzania, audytu i księgowości. Obecnie jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Poza bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, zajmuje się kwestiami podatkowymi i ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie korporacyjne oraz w pracy z klientami niemieckimi i amerykańskimi. Prywatnie udziela się społecznie jako kurator w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Edyta Możdżyńska

audytor finansowy / ekspert ds. rachunkowości

Edyta jest audytorem finansowym / ekspertem ds. rachunkowości i jednocześnie głównym księgowym z ponad 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym i rachunkowości. Specjalizuje się głównie w sektorach gospodarki morskiej, nowych technologii i odnawialnych sektorach, w tym w stosunkach międzynarodowych. 

Bartosz Kwinta

asystent prawny

Bartosz Kwinta jest studentem prawa na Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Bartosz interesuje się problematyką organizacji międzynarodowych i wspiera codzienną pracę Kancelarii od strony organizacyjnej i w zakresie Klientów posiadających związki z rynkiem niemieckim.