Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa

Kancelaria została założona w 2009 roku przez Rafała Malujdę, radcę prawnego. Główne obszary jej specjalizacji to ICT  i prawo własności intelektualnejtransfer technologii oraz sektor morski / prawo transportowe. Oferujemy naszym klientom pomoc zespołu prawników i doradców podatkowych. Wiemy, jak poprowadzić Twoją sprawę, w każdym miejscu na świecie, ponieważ współpracujemy z wieloma prawnikami i kancelariami, także za granicą.

Rafał Malujda

radca prawny, LL.M. (Rostock), rzecznik patentowy, audytor wiodący systemu ISO 27001

Rafał Malujda specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie nowych technologii, w tym RODO. Szczególną rolę w jego praktyce odgrywa obsługa projektów w obszarze FinTech, licencjonowanie oprogramowania (w tym open source) oraz opracowywanie kontraktów w projektach realizowanych w metodykach zwinnych (agile). Absolwent studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa handlowego i zarządzania przedsiębiorstwem w Rostocku (Niemcy) oraz kursu prawa angielskiego Uniwersytetu Cambridge.

Agnieszka Marciniak

radca prawny, audytor wiodący systemu ISO 27001

Agnieszka Marciniak ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie zaczęła zdobywać pierwsze doświadczenie prawnicze działając w studenckiej poradni prawnej. Doświadczenie zdobywała także praktykując w szczecińskich kancelariach radcowskich i adwokackich. Od października 2020r. wykonuje zawód radcy prawnego. Z kancelarią związana od listopada 2015 r. Agnieszka specjalizuje się w ochronie danych osobowych przeprowadzając audyty i wdrożenia w sektorze prywatnym i publicznym, a także pełniąc funkcję inspektora ochrony danych. W kręgu jej zawodowych zainteresowań leży także szeroko rozumiane prawo cywilne materialne i procesowe, prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek handlowych, prawo pomocy publicznej, e-commerce i prawo konsumenckie. Agnieszka wspomaga również klientów kancelarii w bieżącej obsłudze z zakresu prawa korporacyjnego. Włada biegle językiem angielskim, co pozwala jej na obsługę prawną klientów zagranicznych oraz na wsparcie klientów polskich za granicą.

Michał Małas

aplikant radcowski

Michał Małas ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w trakcie których zdobywał pierwsze doświadczenie prawnicze, działając przez 2 lata w studenckiej poradni prawnej, a także odbywając praktykę we wrocławskiej kancelarii radcowskiej oraz w Biurze Powiatowego Rzecznik Praw Konsumentów we Wrocławiu. Z Kancelarią związany od października 2019 r.  Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Na co dzień w pracy zajmuje się problematyką danych osobowych, wspiera również klientów Kancelarii w postępowaniach związanych z uzyskaniem praw wyłącznych (znaki towarowe, patenty) oraz postępowaniach sądowych.

Izabela Tutur - Dudek

aplikant radcowski

Izabela Tutur – Dudek ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie studiów odbyła rok nauki na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Rostoku (Niemcy) w ramach programu Erasmus. Następnie rozwijała wiedzę w tematyce zarządzania, audytu i księgowości. Obecnie jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Poza bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, zajmuje się kwestiami podatkowymi i ochroną danych osobowych. Prywatnie udziela się społecznie jako kurator w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

DR JAKUB CHWALBA

Of Counsel

Radca prawny zajmujący się w praktyce prawem własności intelektualnej, prawem prasowym i prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji w branży IT. Pracuje jednocześnie Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego a także studia doktoranckie na WPiA UJ. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, ze specjalnością prawo własności intelektualnej. Za pracę doktorską otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (2015 r.), na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej w kategorii praca doktorska. Autor monografii pt. „Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego” oraz innych publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa prasowego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Praw Pisarzy i Artystów ALAI. Z Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa współpracuje w charakterze Of Counsel.

Mirosław Jońca

radca prawny

Mirosław Jońca jest radcą prawnym z ogromnym doświadczeniem w prawie pracy i prawach socjalnych oraz procedurach. Doradza także w postępowaniach podatkowych i administracyjnych, w szczególności związanych z procedurami administracyjnymi dotyczącymi nieruchomości.

Edyta Możdżyńska

audytor finansowy / ekspert ds. rachunkowości

Edyta jest audytorem finansowym / ekspertem ds. rachunkowości i jednocześnie głównym księgowym z ponad 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym i rachunkowości. Specjalizuje się głównie w sektorach gospodarki morskiej, nowych technologii i odnawialnych sektorach, w tym w stosunkach międzynarodowych.