Owoce dla pracowników, a koszty uzyskania przychodu

Z interpretacji indywidulanej z dnia 2 lipca 2015r, nr IBP-BI/2/4510-375/15/APO wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wynika, że zakup owoców zarówno dla pracowników jak i kontrahentów zaliczyć należy w koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 15. ust. 1.  Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Wydatek może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli spełnia trzy warunki:
1) pozostaje w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
2) nie znajduje się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodu z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym,
3) jest właściwie udokumentowany.

Owoce dla pracowników są wskazane ze względów zdrowotnych, służą również poprawie kondycji fizycznej, nastroju, co wpływa poprawę atmosfery w pracy i wydajność pracy. Powyższe pozwala na uzyskiwanie większych przychodów przedsiębiorstwa. Zaś owoce będące poczęstunkiem dla kontrahentów nie mają na celu tylko stworzenia dobrego wizerunku firmy, lecz służą utrzymaniu dobrych kontaktów z klientami. Jest to niezbędne zachowanie w kontaktach biznesowych przy prowadzonej działalności.

Zakup owoców zarówno dla pracowników jak i kontrahentów ma na celu osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, dlatego można je zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.

Dorota Potocka – księgowa

Business Accounting Office