Projekt zmian do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pojawił się projekt zmian do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a dokładniej projekt założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Projekt ma na celu wprowadzenie nowych instytucji prawnych, tj. reklama internetowa zawodu regulowanego, a także zmianę redakcji tych przepisów, które budziły wątpliwości interpretacyjne. Z uwagi na istotność tego aktu prawnego dla całej gospodarki elektronicznej, o postępach w pracach nad nim Kancelaria będzie na bieżąco informować.