Przedsiębiorco: tracisz status podatnika VAT – co dalej!?

W nawiązaniu do naszego poprzedniego artykułu http://malujda.pl/kontrahent-utracil-status-podatnikkontrahent-utracil-status-podatnika-vat-jak-ustrzec-sie-przed-negatywnymi-konsekwencjami-takiej-sytuacji-vat-jak-ustrzec-sie-przed-negatywnymi-konsekwencjami-tak/, teraz chcemy spojrzeć na problem utraty statusu podatnika VAT z drugiej strony, tj. ze strony przedsiębiorcy, który ten status utracił.

Często dzieje się bowiem tak, że przedsiębiorca nie wie, że został wykreślony z rejestru VAT i w dalszym ciągu świadczy usługi, wystawia faktury. Najczęściej o wykreśleniu dowiaduje się od swoich kontrahentów, gdy Urząd Skarbowy odmawia im prawa do odliczenia podatku naliczonego.  Nie można bowiem potrącać VAT z faktur wystawionych przez przedsiębiorcę, który formalnie nie jest już podatnikiem.

Konsekwencje takiej sytuacji mogą wiązać się z poważnym obciążeniem finansowym dla wykreślonego przedsiębiorcy. Kontrahent może bowiem domagać się od przedsiębiorcy równowartości zwróconego do urzędu skarbowego podatku, a nawet zwrotu kosztów korekt Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Nie tak łatwo jest naprawić sytuację związaną z wykreśleniem z rejestru VAT, bowiem nawet po złożeniu zaległych deklaracji, zapłaceniu do urzędu skarbowego zaległego podatek wraz z odsetkami za zwłokę i zarejestrowaniu się ponownie jako podatnik VAT, urząd skarbowy może odmówić kontrahentowi takiego przedsiębiorcy prawa do odliczenia VAT z otrzymanych faktur, jeśli dotyczą one okresu, gdy ich wystawca nie był czynnym podatnikiem.

W związku z taką sytuacją pojawiają się głosy, że po pierwsze, wykreśleni przedsiębiorcy powinni być o tym powiadamiani. „Kto zawiesił działalność gospodarczą, nie składał przez pół roku deklaracji, wystawiał puste faktury albo wplątał się w karuzelę podatkową, powinien być pisemnie zawiadomiony o utracie statusu czynnego podatnika” – tak wynika z informacji uzyskanych przez dziennikarzy Dziennika Gazety Prawnej z biura prasowego Krajowej Administracji Skarbowej.

Podobne stanowisko zaprezentował również wiceminister finansów Piotr Walczak w odpowiedzi z 7 lipca 2017 r. na poselską interpelację nr 13183.

Po drugie warto, aby urzędnicy rejestrowali wykreślonych przedsiębiorców jako podatników VAT z datą wstecz (datą wykreślenia). Dzięki temu kontrahenci zachowaliby prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Agnieszka Wrzeszcz

aplikant radcowski