RODO

Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 RODO oraz polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Rafał Malujda Kancelaria Prawno-Patentowa („RMLO”) z siedzibą w Szczecinie (71-441) przy ul. Cyfrowej 6. Dane osobowe zbierane przez RMLO przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. RMLO zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

2. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z RMLO pod adresem e-mail: biuro@malujda.pl.

3. W ramach swojej działalności RMLO zbiera i przetwarza dane osobowe:

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na RMLO (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności RMLO lub wykonanie usługi.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby RMLO przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez RMLO danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, natomiast w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń, a także do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez RMLO jako administratora. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z RMLO, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu RMLO na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

9. Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

10. RMLO jako administrator strony malujda.pl przechowuje i uzyskuje dostęp do cookies, tj. niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych na twardym dysku, lub innym nośniku danych użytkownika, w celu: prawidłowego funkcjonowania strony, konfiguracji strony, bezpieczeństwa i niezawodności strony, monitorowania stanu sesji lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej. W szczególności RMLO wykorzystuje cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

Możecie Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa Urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możecie Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używacie.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej malujda.pl.

11. Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie malujda.pl. Zaleca się regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.