Wskazówki Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował dwa zbiory wskazówek związanych z ochroną danych osobowych:

1) pierwszy zatytułowany jest „Jak chronić swoje dane osobowe?” (https://uodo.gov.pl/pl/138/1221) i znajdziemy w nim m.in. wskazówki związane z tym, by zwracać uwagę na to co i komu udostępniamy o sobie w Internecie, przypomnienie by nie zostawiać dokumentów w zastaw; unikać przekazywania danych telefonicznie; zachować rozwagę przy wypełnianiu i podpisywaniu różnego rodzaju ankiet, formularzy czy umów; nie wyrzucać danych na śmietnik, dopóki ich nie zniszczymy; usuwać trwale dane z nośników oraz używać programów chroniących komputer.

2) drugi zatytułowany jest „Co zrobić w przypadku kradzieży tożsamości?” (https://uodo.gov.pl/pl/138/1222) i można w nim znaleźć właściwe sposoby postępowania w konkretnych, niebezpiecznych sytuacjach czyli, gdy został skradziony lub zgubiony dowód osobisty; jak się zabezpieczyć, gdy wiemy, że nasze dane wyciekły; co zrobić, gdy ktoś wziął pożyczkę lub kupił usługę posługując się naszymi danymi, z czym można zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i na jakich zasadach.