Zmiany w Kodeksie Pracy

W dniu dzisiejszym weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy, która została opublikowana 15 czerwca 2010r. (Dziennik Ustaw nr 105). Nowelizacja wprowadza do Kodeksu Pracy nowe artykuły (art. 103[1] ? 103[5]), które przewidują regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika i urlopu szkoleniowego. Pracodawca zawiera w tym celu z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie. Ustawa nowelizująca zawiera również niezbędne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.