Czy przedstawiciel pośredni może odliczyć zapłacony VAT z tytułu importu?

Na to pytanie odpowiada Szef Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22 sierpnia 2017 r., sygn. DPP8.8101.23.2017.WCH.

Wnioskodawca, który wystąpił o wydanie interpretacji to agencja celna, która na zlecenie swoich klientów zgłaszała towary do unijnej procedury tranzytowej i wypełniała niezbędne ku temu dokumenty. Jako tzw. przedstawiciel pośredni jest ona wraz ze zleceniodawcami solidarnie odpowiedzialna za ewentualnie nierozliczony podatek od towarów i usług.

Jest to zgodne z art. 17 ustawy o VAT, z którego wynika, że agencja jako podmiot zobowiązany wraz ze swoim klientem do rozliczenia cła importowego może być podatnikiem VAT z tytułu importu. Agencja stanęła na stanowisku, że skoro może się zdarzyć, że zapłaci za klienta podatek, to będzie też miała wtedy prawo go odliczyć zgodnie z regułą ogólną zapisaną w art. 86 ustawy o VAT. Poniesie bowiem wydatek konieczny do wykonywania czynności opodatkowanych. Uważała też, że nie ma znaczenia, że ona sama nigdy nie była właścicielem importowanego towaru.

Szef KAS stwierdził jednak, że agencji celnej nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z decyzji organu celnego. Agencja celna działając w formule przedstawicielstwa pośredniego w ramach świadczonych przez siebie usług wykonuje na rzecz kontrahenta czynności, takie jak: wypełnienie dokumentów celnych oraz zgłoszenia towaru do wspólnej procedury tranzytowej. Czynności wykonywane przez Agencję należą zatem do typowych, charakterystycznych czynności wykonywanych przez agencje celne. Z przedstawionego przez Agencję stanu faktycznego nie wynika, aby importowane towary stanowiły na jakimkolwiek etapie obrotu przedmiot własności Agencji i były nabywane przez nią celem wykorzystania ich w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej (agencji celnej). Należy zatem przyjąć, że towary poddane czynnościom celno-podatkowym stanowią własność zleceniodawcy, natomiast Agencja w ramach prowadzonej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług działalności agencji celnej zobowiązuje się do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (zapłaty należności celno-podatkowych).

Ponieważ importowane towary nie są zużywane lub zbywane przez Agencję w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przesłanki zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie zostały spełnione i nie będzie mogła odliczyć uiszczonego za klienta VAT-u.

Agnieszka Wrzeszcz
aplikant radcowski