Transfer technologii

Doradztwo w zakresie transferu technologii, licencji, transakcji spin -off oraz spin-out

Negocjowanie umów, listów intencyjnych, porozumień

Read more 1

Negocjowanie umów badawczych, umowy o współpracy, umów na finansowanie, umów licencyjnych, umów ramowych konsorcjów UE, umów typu CDA, MTA, listów intencyjnych, porozumień i umów doradczych

Read more

Pomoc jednostkom naukowym w celu ustanowienia zasad i procedur

Read more 2

– ochrona własności intelektualnej

– transfer technologii

– podział zysków

– konflikt interesów

Read more

Własność intelektualna (strategia oraz rejestracja w Polsce i za granicą)

Pomoc publiczna w transferze technologii - ryzyka i rozwiązania

SPRAWY MORSKIE - ALERT 24h+48 517 821 817