BLOG

Kary za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Świadomość tego, za jakie naruszenia przepisów o ochronie danych były w ostatnich latach w Europie nakładane kary oraz jakie praktyki zasadniczo były oceniane negatywnie, pomoże uniknąć naruszeń, a co za tym idzie – sankcji. W ostatnich miesiącach dość intensywnie jesteśmy „straszeni” zapisami dotyczącymi kar za naruszenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z […]

Opublikowane14 lutego, 2018

Zmiany w zasadach transportu odpadów

Od początku nowego roku obowiązują szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu. Nowe przepisy nie mają zastosowania do odpadów stanowiących towary niebezpieczne.

Opublikowane14 lutego, 2018

KONSTYTUCJA DLA BIZNESU II

W drugim artykule dotyczącym pakietu ustaw Konstytucja dla biznesu zostanie omówiona kwestia zasady przyjaznej interpretacji przepisów, która znajduje zastosowanie na gruncie Ustawy prawo przedsiębiorców i instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uregulowana w Ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich przedsiębiorców.

Opublikowane14 lutego, 2018

KONSTYTUCJA DLA BIZNESU I

Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z ustaw, które składają się na ten pakiet jest Ustawa prawo przedsiębiorców, wejdzie ona w życie 01.03.2018 r. W pierwszej części artykułów z tej serii zostanie poruszona kwestia działalności nieewidencjonowanej oraz procedura i tryb dokonywania kontroli działalności […]

Opublikowane14 lutego, 2018

Payment Services Directive II

Parlament Europejski dnia 25 listopada 2015 roku uchwalił dyrektywę, Payment Services Directive 2 (PSD 2), która znacząco zmieni rynek płatności, rozbudowuje ona kwestie poruszone w dotychczasowej dyrektywie PSD i wprowadza nowe rozwiązania. Dyrektywa weszła w życie z dniem 12 stycznia 2016 roku i od tego czasu, wszystkie państwa będące sygnatariuszami niniejszej dyrektywy, w tym Polska, […]

Opublikowane22 września, 2017