BLOG

Nowy wyrok dot. RODO – czy można w firmie stosować biometrię jako mechanizm uwierzytelniania lub przyspieszający operacje?

Ciekawy wyrok dotyczący RODO, który dotyczył jednostki oświatowej, ale może mieć swoje pozytywne konsekwencje również w innych obszarach! Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, [dalej jako: „PUODO”], w dniu 18 lutego 2020 roku wydał decyzję stwierdzającą naruszenie ochrony danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Gdańsku, [dalej jako: „Szkoła”]. Zgodnie z treścią wspomnianej decyzji, Szkoła, […]

Opublikowane23 lutego, 2021

5 zasad „higieny” w pracy zdalnej – prywatność, bezpieczeństwo i ogólne dobre praktyki

W ostatnim roku zajmowaliśmy się wielokrotnie problematyką pracy zdalnej. Zastanawialiśmy się, jakie są jej zasady (LINK), czy chociażby jaka jest relacja zasad wykonywania pracy zdalnej do RODO (LINK). Wiemy już więc dość sporo, i mamy już spore doświadczenia we wdrażaniu zasad prawnych do regulaminów i zasad pracy zdalnej. O czym powinniśmy dodatkowo pamiętać, przymierzając się […]

Opublikowane23 lutego, 2021

Ograniczenie ulgi abolicyjnej od stycznia 2021r.

28 października 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, [dalej: „ustawa nowelizująca”][1], będącą propozycją rządu na m. in. uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Obecnie ustawa […]

Opublikowane8 grudnia, 2020

Kolejna zalecenia dla przetwarzania danych w USA po wyroku „Schrems II”

W związku z wydaniem w dniu 16 lipca 2020 r.  przez TSUE wyroku w sprawie Shrems II (C-311/18), Europejska Rada Ochrony Danych (EROD), w trakcie swojego posiedzenia w dniu 10 listopada 2020 roku, sformułowała zalecenia dotyczące środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych w celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE. Z opublikowanych zaleceń wynika, że […]

Opublikowane8 grudnia, 2020

Wsparcie dla przedsiębiorców przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 6.0

Wsparcie dla przedsiębiorców przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 6.0   26 października 2020 roku do Sejmu wpłynął kolejny projekt ustawy, mającej na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, tzw. Tarcza Antykryzysowa 6.0. Pełny tytuł projektu to ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, […]

Opublikowane10 listopada, 2020