BLOG

5 zasad „higieny” w pracy zdalnej – prywatność, bezpieczeństwo i ogólne dobre praktyki

W ostatnim roku zajmowaliśmy się wielokrotnie problematyką pracy zdalnej. Zastanawialiśmy się, jakie są jej zasady (LINK), czy chociażby jaka jest relacja zasad wykonywania pracy zdalnej do RODO (LINK). Wiemy już więc dość sporo, i mamy już spore doświadczenia we wdrażaniu zasad prawnych do regulaminów i zasad pracy zdalnej. O czym powinniśmy dodatkowo pamiętać, przymierzając się […]

Opublikowane23 lutego, 2021

Ograniczenie ulgi abolicyjnej od stycznia 2021r.

28 października 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, [dalej: „ustawa nowelizująca”][1], będącą propozycją rządu na m. in. uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Obecnie ustawa […]

Opublikowane8 grudnia, 2020

Kolejna zalecenia dla przetwarzania danych w USA po wyroku „Schrems II”

W związku z wydaniem w dniu 16 lipca 2020 r.  przez TSUE wyroku w sprawie Shrems II (C-311/18), Europejska Rada Ochrony Danych (EROD), w trakcie swojego posiedzenia w dniu 10 listopada 2020 roku, sformułowała zalecenia dotyczące środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych w celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE. Z opublikowanych zaleceń wynika, że […]

Opublikowane8 grudnia, 2020

Wsparcie dla przedsiębiorców przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 6.0

Wsparcie dla przedsiębiorców przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 6.0   26 października 2020 roku do Sejmu wpłynął kolejny projekt ustawy, mającej na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, tzw. Tarcza Antykryzysowa 6.0. Pełny tytuł projektu to ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, […]

Opublikowane10 listopada, 2020

Chwalimy się – zmiany w Kancelarii

Bardzo miło Nam poinformować, że Nasza Koleżanka – Agnieszka Marciniak uzyskała tytułu Radcy Prawnego i w październiku 2020r. złożyła ślubowanie! To najprawdopodobniej najważniejszy moment w karierze zawodowej (prawie) każdego prawnika! Agnieszka jest związana z Kancelarią już od ponad 5 lat i bardzo się cieszymy z pozytywnego zakończenia aplikacji. Gratulujemy i wzmocnieni działamy dalej!

Opublikowane27 października, 2020