BLOG

Spółka komandytowa podatnikiem CIT?

Po niespełna 7 latach od planowanej zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania spółki komandytowej podatkiem dochodowym od osób prawnych, polski ustawodawca powrócił do niezrealizowanych planów. 30 września br. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym […]

Opublikowane27 października, 2020

Estoński CIT czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych

Estoński CIT to propozycja rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, wzorowany na rozwiązaniach wprowadzonych w Estonii, gdzie powstanie obowiązku podatkowego wiąże się z transferem zysków ze spółki. Jako zalety podawana jest prostota i przyjazność dla podatnika wyrażająca się w uproszczeniach takich jak np. minimalizacja ewidencji podatkowej czy brak konieczności wprowadzania specjalnych zasad regulujących przenoszenie strat […]

Opublikowane27 października, 2020

Interpretacja ogólna – wykluczenie prawa do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia programisty !?

W interpretacji ogólnej Ministra Finansów z września 2020r. dotyczącej 50% kosztów uzyskania przychodów znajdziemy interesujący wątek dotyczący programistów, który w praktyce będzie oznaczał – w przypadku wielu firm –  konieczność zmiany umów dla tych kategorii osób zatrudnionych w firmach.   Minister Finansów wychodzi w tym zakresie od analizy sposobu nabycia majątkowych praw autorskich przez pracodawcę […]

Opublikowane13 października, 2020

Interpretacja ogólna w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego – powrót do przyszłości. W końcu!

We wrześniu 2020r. w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów ukazała się długo wyczekiwana Interpretacja Ogólna w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.   Przypomnijmy –na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [dalej „ustawa PIT”], koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich […]

Opublikowane13 października, 2020

Interpretacja ogólna w sprawie 50% kosztów uzyskania przychodów: czas pracy vs. stała część wynagrodzenia jako honorarium

W interpretacji ogólnej Ministra Finansów z września 2020r. dotyczącej 50% kosztów uzyskania przychodów znalazło się potwierdzenie, iż ustawa PIT nie reguluje zasad ustalania honorarium, gdyż pozostaje to poza zakresem regulacji tej ustawy, natomiast w świetle orzecznictwa nie budzi wątpliwości, że dla możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w przypadku umowy o pracę zawieranej z twórcą […]

Opublikowane13 października, 2020