BLOG

Torchligt II vs. DIABLO III, DUDA vs. Google, DONKEY KONG vs. CRAZY KONG – co i jak chronić w branży IT i e-commerce?

Torchligt II vs. DIABLO III, DUDA vs. Google, DONKEY KONG vs. CRAZY KONG  –  co i jak chronić w branży IT i e-commerce? Część I. Medialne doniesienia dotyczące chęci – jak twierdzi (i słusznie) Uniwersytet Jagielloński i dr Jarosław Duda – zagarnięcia techniki kodowania ANS, które pozwala na kompresję danych m.in. w komputerach i innych […]

OpublikowaneSierpień 21, 2017

Zamówienia publiczne coraz bardziej elektroniczne

W dniu 4 lipca 2017 roku ogłoszono rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. poz. 1320) – http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1320/1. Rozporządzenie określa: 1) wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie […]

OpublikowaneSierpień 8, 2017

Nowe przepisy: prawo celne (zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447)

Dnia 14 czerwca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/989 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania i zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

OpublikowaneSierpień 8, 2017

Licencja otwartego oprogramowania EUPL

Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2017/863 z dnia 18 maja 2017 r. dokonano aktualizacji licencji otwartego oprogramowania – licencji publicznej Unii Europejskiej (EUPL) w celu dalszego ułatwienia wymiany i ponownego wykorzystywania oprogramowania opracowanego przez administracje publiczne. Jest to więc dobry moment do przedstawienia samych zmian jak i przypomnienia na  czym polega cała  koncepcja tej licencji.

OpublikowaneSierpień 8, 2017

Przedsiębiorco: tracisz status podatnika VAT – co dalej!?

W nawiązaniu do naszego poprzedniego artykułu http://malujda.pl/kontrahent-utracil-status-podatnikkontrahent-utracil-status-podatnika-vat-jak-ustrzec-sie-przed-negatywnymi-konsekwencjami-takiej-sytuacji-vat-jak-ustrzec-sie-przed-negatywnymi-konsekwencjami-tak/, teraz chcemy spojrzeć na problem utraty statusu podatnika VAT z drugiej strony, tj. ze strony przedsiębiorcy, który ten status utracił.

OpublikowaneSierpień 8, 2017