BLOG

Zmiany w zasadach transportu odpadów

Od początku nowego roku obowiązują szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu. Nowe przepisy nie mają zastosowania do odpadów stanowiących towary niebezpieczne.

OpublikowaneLuty 14, 2018

KONSTYTUCJA DLA BIZNESU II

W drugim artykule dotyczącym pakietu ustaw Konstytucja dla biznesu zostanie omówiona kwestia zasady przyjaznej interpretacji przepisów, która znajduje zastosowanie na gruncie Ustawy prawo przedsiębiorców i instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uregulowana w Ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich przedsiębiorców.

OpublikowaneLuty 14, 2018

KONSTYTUCJA DLA BIZNESU I

Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z ustaw, które składają się na ten pakiet jest Ustawa prawo przedsiębiorców, wejdzie ona w życie 01.03.2018 r. W pierwszej części artykułów z tej serii zostanie poruszona kwestia działalności nieewidencjonowanej oraz procedura i tryb dokonywania kontroli działalności […]

OpublikowaneLuty 14, 2018

Payment Services Directive II

Parlament Europejski dnia 25 listopada 2015 roku uchwalił dyrektywę, Payment Services Directive 2 (PSD 2), która znacząco zmieni rynek płatności, rozbudowuje ona kwestie poruszone w dotychczasowej dyrektywie PSD i wprowadza nowe rozwiązania. Dyrektywa weszła w życie z dniem 12 stycznia 2016 roku i od tego czasu, wszystkie państwa będące sygnatariuszami niniejszej dyrektywy, w tym Polska, […]

OpublikowaneWrzesień 22, 2017

Europejska licencja otwartego oprogramowania

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła licencję publiczną Unii Europejskiej (EUPL, ang. {{European Union Public Licence}}) w wersji 1.0 na mocy decyzji C(2006) 7108 z 9 stycznia 2007 r. Dekadę później w decyzji wykonawczej 2017/863 z dnia 18 maja 2017 r. aktualizującej licencję otwartego oprogramowania EUPL w celu dalszego ułatwienia wymiany i ponownego wykorzystywania oprogramowania opracowanego przez […]

OpublikowaneWrzesień 22, 2017