BLOG

Wskazówki Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował dwa zbiory wskazówek związanych z ochroną danych osobowych: 1) pierwszy zatytułowany jest „Jak chronić swoje dane osobowe?” (https://uodo.gov.pl/pl/138/1221) i znajdziemy w nim m.in. wskazówki związane z tym, by zwracać uwagę na to co i komu udostępniamy o sobie w Internecie, przypomnienie by nie zostawiać dokumentów w zastaw; unikać przekazywania danych […]

OpublikowanePaździernik 21, 2019

Przesłanki odmowy zarejestrowania znaku towarowego- cz. 3 znak towarowy zawierający element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową.

Przesłanka ta rozszerzyła katalog bezwzględnych przyczyn odmowy udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie. Weszła w życie 16 marca 2019 r. w wyniku nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej. Zmiana ta ma na celu zapewnienie spójności ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej. Aby zastosować przepis ustawy, znak towarowy: Musi zawierać symbol o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, Ich używanie […]

OpublikowanePaździernik 18, 2019

Przesłanki odmowy zarejestrowania znaku towarowego- cz.2 znak towarowy sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami

Kolejną omawianą przesłanką bezwzględnej odmowy rejestracji znaku towarowego jest znak sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Podobnie jak w przypadku złej wiary, w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej nie odnajdziemy pojęcia porządku publicznego lub dobrych obyczajów. W celu analizy i interpretacji należy odwołać się do orzecznictwa. W wyroku Wojewódzkiego […]

OpublikowanePaździernik 14, 2019

Wyrok w sprawie kredytów frankowych

3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie C-260/18, Kamil Dziubak i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Sprawa dotyczyła umowy kredytu hipotecznego, którą w 2008 r. zawarli Kamil Dziubak oraz Justyna Dziubak z Raiffeisen Bank. Wartość kredytu wyrażona była w polskich złotych, ale indeksowana do franka szwajcarskiego, […]

OpublikowanePaździernik 10, 2019

Ochrona danych osobowych i… hulajnogi

Komisarz ds. Ochrony danych i wolności informacji w Hamburgu opublikował ważny komentarz związany z elektrycznymi hulajnogami i ochroną danych osobowych (https://datenschutz-hamburg.de/…/2019-09-13_press-release_E…). W komentarzu został nakreślony ciekawy i dość istotny problemem tworzenia tzw. profili ruchowych czyli zbierania informacji o tym na jakiej trasie dana osoba się porusza i gdzie się zatrzymuje. Na tej podstawie można stworzyć […]

OpublikowanePaździernik 3, 2019