BLOG

Interpretacja ogólna w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego – powrót do przyszłości. W końcu!

We wrześniu 2020r. w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów ukazała się długo wyczekiwana Interpretacja Ogólna w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.   Przypomnijmy –na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [dalej „ustawa PIT”], koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich […]

OpublikowanePaździernik 13, 2020

Interpretacja ogólna w sprawie 50% kosztów uzyskania przychodów: czas pracy vs. stała część wynagrodzenia jako honorarium

W interpretacji ogólnej Ministra Finansów z września 2020r. dotyczącej 50% kosztów uzyskania przychodów znalazło się potwierdzenie, iż ustawa PIT nie reguluje zasad ustalania honorarium, gdyż pozostaje to poza zakresem regulacji tej ustawy, natomiast w świetle orzecznictwa nie budzi wątpliwości, że dla możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w przypadku umowy o pracę zawieranej z twórcą […]

OpublikowanePaździernik 13, 2020

RODO a PSD2 – najnowsze wytyczne dla sektora FinTech!

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE, czyli tzw. dyrektywa PSD2, to unijna dyrektywa, która dotyczy usług płatniczych. Głównym jej celem było zwiększenie bezpieczeństwa a także zapobieganie […]

OpublikowanePaździernik 13, 2020

Zmiany w delegowaniu pracowników – wyższe koszty i nowe obowiązki dla firm

Z dniem 4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe regulacje prawne nakładają na pracodawców dodatkowe obowiązki, niezależnie od wymagań, które nakładały dotychczasowe regulacje prawne i wdrażają zapisy dyrektywy z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą […]

OpublikowaneWrzesień 8, 2020

Praca zdalna a RODO

Praca zdalna niesie za sobą wiele korzyści, ale i zagrożeń. Także związanych z ochroną danych osobowych. Po pierwsze ta nowa dla obu stron stosunku pracy sytuacja może wywołać konieczność pozyskania przez pracodawcę nowych informacji o pracowniku, które mogą stanowić jego dane osobowe oraz wkraczać w strefę jego prywatności. Na przykład pracodawca ma prawo, a wręcz […]

OpublikowaneWrzesień 8, 2020