BLOG

#Brexitowe informacje_vol_1: „Unijne” znaki towarowe po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE

W związku z faktem, iż nasi Klienci działają również na rynku w Wielkiej Brytanii, począwszy od lutego 2020 roku będziemy publikować istotne informacje związane z przygotowaniami do opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Informacje będziemy publikować mając na uwadze tworzone w tym zakresie na bieżąco przepisy – zarówno w Wielkiej Brytanii jak i na poziomie […]

OpublikowaneLuty 25, 2020

Zwolnienie inwestycyjne w CIT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (SSE) – najnowsze orzecznictwo

Dnia 4 grudnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (I SA/Po 633/19) w wyroku dotyczącym przesłanek zwolnienia inwestycyjnego z CIT, rozstrzygnął następujące kwestie: czy pojęciem „nowej inwestycji” można rozumieć także zwiększenie wielkości produkcyjnej istniejącego już przedsiębiorstwa, a w konsekwencji czy i w jakiej wysokości istniejące przedsiębiorstwo będzie mogło skorzystać ze zwolnienia inwestycyjnego (zgodnie z […]

OpublikowaneLuty 25, 2020

Facebook – odwołaj się od decyzji portalu poprzez serwis gov.pl?

Przypominamy, iż w serwisie prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji [TUTAJ] aktywna jest usługa – „Odwołaj się od decyzji portalu”. Zgodnie z opisem, usługa dotyczy zgłoszeń związanych z działaniami jedynie portalu Facebook, szczególnie w przypadku gdy portal społecznościowy zablokował twoje konto lub usunął wpisy na profilu, a reklamacja nie poskutkowała. W takim przypadku Ministerstwo Cyfryzacji pomoże złożyć […]

OpublikowaneLuty 25, 2020

Odliczanie VAT a częściowa nierzetelność faktury

Ciekawe orzeczenie wydał w dniu 17.12.2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie I FSK 1872/19. Zgodnie z tym orzeczeniem, w myśl art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury lub dokumenty […]

OpublikowaneLuty 4, 2020

Moc dowodowa niepodpisanego wydruku

W przypadku gdy musimy iść do sądu aby wyegzekwować nasze roszczenia, musimy dobrze się do tego przygotować, w szczególności od strony dowodowej. Żyjemy obecnie w świecie, gdzie znaczna warstwa działalności biznesowej nie jest odzwierciedlona w klasycznych dokumentach „papierowych”, które byłyby podpisane przez strony transakcji. Obecnie – zasadniczo – wymieniamy elektronicznie (w różnych formach) – pliki […]

OpublikowaneLuty 4, 2020