BLOG

Tarcza Antykryzysowa 4.0 a zamówienia publiczne

24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), nazywana potocznie Tarczą Antykryzysową 4.0. Tarcza 4.0, zgodnie z zapowiedziami, miała łagodzić skutki kryzysu gospodarczego wywołanego […]

OpublikowaneLipiec 21, 2020

Przedsiębiorca konsumentem? Krótka analiza nowelizacji kodeksu cywilnego

Już od 1 czerwca 2020 r. obowiązują zmiany w kodeksie cywilnym dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Regulacje te wprowadzone są ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, ogłoszonej w polskim Dzienniku Ustaw w dniu 8 sierpnia 2019 r., a której wejście w życie nastąpiło z […]

OpublikowaneLipiec 21, 2020

Nowe zasady funkcjonowania platform online

Dnia 20 czerwca 2019 roku rada Unii Europejskiej przyjęła tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (dalej: rozporządzenie). Jednakże pomimo tego, że owe rozporządzenie weszło w życie w dniu 31 lipca 2019 r., bezpośrednio […]

OpublikowaneLipiec 21, 2020

Czy będą interpretacje indywidualne w sprawach MDR?

Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych funkcjonują w Ordynacji Podatkowej od stycznia 2019 roku. W związku z epidemią COVID-19 sam obowiązek raportowania schematów podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej został przesunięty na dzień pierwszego lipca 2020r. Przedsiębiorcy stojący przed koniecznością wdrożenia procedur raportowania schematów podatkowych mają dużo wątpliwości związanych m.in. z tym, czy dokonywane przez nich […]

OpublikowaneCzerwiec 30, 2020

Aktywna zgoda na pliki cookies

Przedsiębiorco działasz w Internecie na rynku niemieckim? Najnowszy – maj 2020 – wyrok niemieckiego Sądu Najwyższego (BGH) w zakresie cookies może mieć dla Ciebie istotne znaczenie! Jeśli wchodząc na Twoją stronę internetową użytkownik nie ma możliwości wyrażenia zgody na ciasteczka to należy liczyć z konsekwencjami prawnymi. Przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanych […]

OpublikowaneCzerwiec 30, 2020